להעתיק קבצים ביציבות – מבחוץ

רשומה רגילה

סקירה של שלוש תוכנות קטנות אשר מאפשרות לייעל את פעולת העברתם, העתקתם ומחיקתם של קבצים בסביבת Windows. הסקירה התפרסמה ב-Ynet

מבחוץ – קישור למאמר מפרי עטי שהתפרסם לאחרונה ב-Ynet:

העתקה יציבה

בנפרד